Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Slapy se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na www.montessorislapy.cz

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobné. Tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů MS Office. Moderní prohlížeče dokážou dokumenty ve výše zmíněných formátech zobrazovat přímo v prohlížeči.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo revidováno dne 1. 5. 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 

Zpětná vazba a kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu podpora@montessorislapy.cz.