Základní škola

Kroužky

DEN
KROUŽEK
ČAS
VEDOUCÍ KROUŽKU
Po

Jóga pro děti

Pěvecký sbor

13.30–14.15

14.25 – 15.10

Š. Maxerová

A. Hýnová, DiS.

Út

Vaření

Florbal

(tělocvična Malšice)

14.15–15.45

14.30–16.15

J. Dvořáková

T. Prštický

St

Lesní družina

13.00–16.15

Bc. T. Prštický, J. Dvořáková

Čt

Keramika

 

 

Jóga pro děti

Výtvarně-dramatický kroužek

1. skupina 14.15–15.15

 

2. skupina 15.15–16.15

14.30 – 15.15

14.30 – 15.30

M. Multušová, DiS.

 

 

Š. Maxerová

p. Machanderová, p. Hýnová

Pa

Náboženství – nepovinný předmět

13.30 – 14.15

R. Dračka