Mateřská škola

Naše mateřská škola je školkou rodinného typu, tvořena dvěma smíšenými třídami.  V bezpečném prostředí se dítě otevírá informacím a individuálním přístupem je povzbuzováno k objevování vlastní aktivitou.

  • pracujeme podle pedagogiky Marie Montessori
  • jeden den v týdnu tráví děti v přírodě – lesní den
  • jedno dopoledne v týdnu k nám dochází anglický rodilý mluvčí
  • každoročně absolvujeme 10 lekcí plavání
  • elipsa ve třídě sloužící k nácviku koncentrace pozornosti, představuje také bezpečné místo pro vyjádření dítěte a respektování druhých
Fotografie výuky matematiky z MŠ
Fotografie z mateřské školy

 

  • dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj, procvičuje na aktivitách k tomu určených, které se v jeho dosahu nacházejí všude ve školce, dítě volí pomůcku podle výzvy, kterou v sobě cítí
  • učitel je průvodcem a pomocníkem
  • učíme děti spolupráci a komunikaci
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria naleznete v přijímacím řízení a školním řádu mateřské školy.

Úplata za MŠ pro školní rok 2023/2024 je 300 Kč za měsíc.