Pro rodiče

Knihovna

Knihovna ZŠ a MŠ Slapy – plán práce pro školní rok 2019/20

V naší škole máme knihovny dvě. Školní knihovna, kterou najdete v 1. třídě v 1. patře, je určena žákům. Učitelská knihovna, která se nachází v ředitelně, je pro pedagogy a rodiče.

Obě knihovny jsou průběžně doplňovány novými tituly. Je vedena evidence nových titulů a zápisy o výpůjčkách titulů stávajících. Žákovská knihovna má zhruba 900 titulů, učitelská asi 250. Knihovna pro žáky nemá pravidelné výpůjční hodiny, k dispozici je vlastně neustále. Žáci jsou poučeni o tom, jak si vybranou knihu zapsat do výpůjčního sešitu. Knihy děti vracejí na stůl p. uč. Ševčíkové v 1. třídě.

S knihami se děti seznamují při vyučování v literatuře, českém jazyce, přírodovědě, vlastivědě. Ve školní knihovně máme několik titulů o více kusech, aby mohly děti číst společně při hodinách čtení. Knihovna se nachází v prostoru školní třídy, proto je k dispozici jak při hodinách, tak o přestávkách i během školní družiny. Děti k ní mají volný přístup. Jsou seznámeny se správným chováním ke knihám, poučeny o tom, jak knihy z regálu vyndat a zase uklidit na místo zpět.

Na letošní školní rok máme v plánu zúčastnit se kromě divadelních představení z nabídky DON Tábor také návštěvu akcí festivalu Tabook. Dále spolupracovat s táborskou knihovnou a využít některých z nabídek dílen pro děti.

V průběhu roku budeme do knihovny dokupovat zajímavé tituly pro děti i rodiče. U rodičů jsou zvláště žádané publikace s Montessori tematikou a tituly, které se zabývají výchovou. Knihy si půjčují rodiče z MŠ i ZŠ.

Mnoho knih také dostáváme darem.

Pravidelně vyplňujeme statistiky týkající se naší školní knihovny.

Pravidla půjčování knih z žákovské knihovny

Děti si mohou půjčit knihu kdykoliv, musí se zapsat do výpůjčního sešitu (jméno, kniha, datum). Mladším dětem pomohou starší. Přečtenou knihu děti vracejí na stůl p. uč. Ševčíkové. Pokud si děti chtějí půjčit knihu během dne, stačí místo konkrétní knihy, vložit svou záložku.

Pravidla půjčování knih z učitelské knihovny

Učitelská knihovna má mnoho zajímavých titulů z oblasti výchovy, vzdělávání, sociologie a dalších oborů. Stále knihovnu doplňujeme novými tituly. Rodiče si mohou knihy půjčovat od paní hospodářky ve čtvrtek mezi 13. – 15. hod nebo individuálně po domluvě.

Doporučená školní četba

DĚTI SI MOHOU VYBRAT LIBOVOLNOU KNIHU Z UVEDENÝCH. MĚLY BY PŘEČÍST ALESPOŇ 2 – 3 KNIHY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, SAMOZŘEJMĚ S OHLEDEM NA VYSPĚLOST ČTENÁŘŮ – ŽÁCI 4. TŘÍDY BY UŽ MOHLI ZVLÁDNOUT KNIHY ČTYŘI, ŽÁCI 5. TŘÍDY KNIH PĚT.

1. ročník

PETR A PETRA, JÁ CHCI TAKÉ DO ŠKOLY – A. LINDGRENOVÁ

KVAK A ŽBLUŇK – ARNOLD LOBEL

FERDŮV SLABIKÁŘ – O. SEKORA

APRÍLOVÁ ŠKOLA – JIŘÍ ŽÁČEK

DAISY MRÁZKOVÁ – COKOLIV

PETRA BRAUNOVÁ – PRVNÍ ČTENÍ – COKOLIV

2. ročník

MEDVÍDEK PÚ – A. A. MILNE

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE – VÁCLAV ČTVRTEK

POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY – VÁCLAV ČTVRTEK

MAXIPES FÍK – RUDOLF ČECHURA

KNÍŽKA FERDY MRAVENCE – O. SEKORA

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – JOSEF ČAPEK

NEZBEDNÉ POHÁDKY – JOSEF LADA

3. ročník

DĚTI Z BULLERBYNU, PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA, DRÁČEK S ČERVENÝMA OČIMA – ASTRID LINDGRENOVÁ

KUBULA A KUBA KUBIKULA – VLADISLAV VANČURA

MACH A ŠEBESTOVÁ – MILOŠ MACOUREK

Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA – JOSEF KOLÁŘ

BUBÁCI A HASTRMANI – JOSEF LADA

POHÁDKY – H. CH. ANDERSEN

DÁŠEŇKA – KAREL ČAPEK

MIKULÁŠOVY PATÁLIE – GOSCINY

FINFÁRUM – JAN WERICH

DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY – J. ZEMAN

TRAMVAJ PLNÁ STRAŠIDEL – PETRA BRAUNOVÁ

4. ročník

OBRÁZKY Z ČESKÝCH DĚJIN A POVĚSTÍ

POŠTA V ZOO, UPRCHLÍK NA PTAČÍM STROMĚ – ONDŘEJ SEKORA

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY – JEFF KINNEY

BOŘÍKOVY LAPÁLIE, PEKELNÁ TŘÍDA – VOJTĚCH STEKLAČ

KNIHY OD JAROSLAVA FOGLARA

SÍSA KYSELÁ – MARTINA DRIJVEROVÁ

RONJA DCERA LOUPEŽNÍKA – A. LIDGRENOVÁ

EDUDAND A FRANCIMOR – KAREL POLÁČEK

KNIHA DŽUNGLÍ – R. KIPLING

LOVCI MAMUTŮ, BRONZOVÝ POKLAD, HRDINA NIK, MINEHAVA, VOLÁNÍ RODU – EDUARD ŠTORCH

BERTÍK A ČMUCHADLO – PETRA SOUKUPOVÁ

O RACKOVI A KOČCE, KTERÁ HO NAUČILA LÉTAT – LUIS SEPÚLVEDA

5. ročník

RYCHLÉ ŠÍPY – JAROSLAV FOGLAR

KLAPZUBOVA JEDENÁCKA – E. BASS

BYLO NÁS PĚT – KAREL POLÁČEK

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – ALOIS JIRÁSEK

DVA ROKY PRÁZDNIN, PATNÁCTILETÝ KAPITÁN  – JULES VERNE

LOVCI MAMUTŮ, BRONZOVÝ POKLAD, HRDINA NIK, MINEHAVA, VOLÁNÍ RODU – EDUARD ŠTORCH

DEVATERO POHÁDEK – KAREL ČAPEK

BROUČCI – J. KARAFIÁT

BRATŘI LVÍ SRDCE – A. LINDGRENOVÁ

KYTICE – K. J. ERBEN

JIŘÍ ŽÁČEK, JIŘÍ HAVEL – VEŠKERÉ SBÍRKY BÁSNIČEK PRO DĚTI

HARRY POTTER – J. K. ROWLINGOVÁ

KDO ZABIL SNÍŽKA – PETRA SOUKUPOVÁ

TOBIÁŠ LOLNESS – TIMOTHÉE DE FOMBELLE

DOKTOR PROKTOR – JO NESBO