Na samostatnosti a sebeobsluze si dítě posiluje sebevědomí.
Na samostatnosti a sebeobsluze si dítě posiluje sebevědomí.
Práce podporuje myšlení, ruka je nástrojem ducha.
Učíme děti respektovat prostor druhého.
Spojené ročníky podporují vzájemné učení.
Učíme matematiku metodou prof. Hejného i „klasickou“ metodou, respektujeme individuální potřeby žáků.
Učíme se číst genetickou metodou, ale respektujeme individuální potřeby žáků.
Vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole.

Upozornění

Se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že dnes 25.11. nás navždy opustila po těžké nemoci Zdena Sedláková. V roce 2005 začala budovat novou slapskou školu s inovativními prvky Montessori pedagogiky. Ve Slapech působila 13 let jako ředitelka školy. Její odchod nás hluboce zasáhl.

Navždy zůstaneš v našich srdcích.

 

NAVŠTIVTE NÁS TAKÉ NA: