Pro nové zájemce

O škole

V roce 2005 se stala zanikající škola ve Slapech příležitostí pro M. Ševčíkovou a Z. Sedlákovou pro realizaci první alternativní školy v Jihočeském kraji. Na základech Montessori pedagogiky vyrostla škola rodinného typu s kapacitou 50 žáků ve škole a 40 dětí v mateřské škole. Spojení školy a školky i spojené ročníky byly jako stvořené pro tento typ školy.

Náš názor je, že naše školství nepotřebuje zásadně měnit, co učit, ale jak? Ztotožňujeme se s názorem pana Štefla, zakladatele Scio školy, že škola je dnes pouze jedním z mnoha zdrojů, které dětem informace předávají. Vidíme školu jako inspiraci k celoživotnímu vzdělávání a příležitost naučit se žít ve společnosti. Učit se společnost utvářet a dávat životu smysl, tedy prosazovat určité hodnoty a kvality.

Co o nás možná nevíte...

Škola je zapojena do projektů:

 •  Šablony III. pod názvem: Rozvoj venkovské školy. 
 • „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

  Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Dodávky budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. 

V naší škole
 • hodnotíme slovně, rozvíjíme sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, využíváme principy formativního hodnocení
 • pracujeme s Montessori pomůckami, používáme metody Kritického myšlení, Genetické metody učení čtení, Kooperativní učení,  Projektové učení, Respektovat a být respektován, Myšlenkové mapy, Lesní pedagogiku a  Hejného matematiku
 • mohou žáci  podle možností postupovat vlastním tempem, podle plánu, na jehož tvorbě se podílejí, učí se rozplánovat svou práci a odhadnout své síly – tuto dovednost pokládáme pro život za velmi důležitou
Fotografie výuky matematiky metodou prof. Hejného.
 • do výuky zařazujeme projektové cykly
 • pravidelně chodíme do přírody
 •  usilujeme o to, aby komunikace s rodiči byla věcná, smysluplná a aby vedla k cíli, jímž je kvalitní vzdělání dítěte
 • anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku
 • žáci mají na výběr mezi výukou psaní vázaným písmem nebo Comenia scriptem
Na škole vyučujeme matematiku metodou prof. Hejného

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.  Vede k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení.

Montessori pedagogika

Vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály  pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce. Pomůcka umožňuje samostatnou kontrolu chyb. Dítě samo vnímá chybu a hledá další možnost na cestě k poznání. Soutěžení se snažíme nahradit spoluprací.

K hodnocení využíváme

Slovní hodnocení, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, prvky formativního hodnocení.

Škola plní osnovy jednotlivých ročníků podle školního vzdělávacího programu svým obsahem odpovídající osnovám programu „Základní škola“ a tyto osnovy kombinuje s prvky dalších alternativních systémů. Žáci bez problémů pokračují na dalším stupni ZŠ. 

Pracujeme také metodou kritického myšlení

Nikdo nemůže kriticky myslet za vás.  Nezávislost myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností kritického myšlení. Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Žáci potřebují o věci vědět mnohé ještě dříve, než začnou získávat o věc zájem a než začnou o příslušném tématu myslet sami za sebe. ”Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou.” Potřebujeme fakta, nápady, texty, teorie či hypotézy, data a pojmy.  Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností a praktičností vyniká to jejich řešení.