Pro nové zájemce

O škole

V roce 2005 se stala zanikající škola ve Slapech příležitostí pro M. Ševčíkovou a Z. Sedlákovou pro realizaci první alternativní školy v Jihočeském kraji. Na základech Montessori pedagogiky vyrostla škola rodinného typu s kapacitou 50 žáků ve škole a 40 dětí v mateřské škole. Spojení školy a školky i spojené ročníky byly jako stvořené pro tento typ školy.

NA ČEM STAVÍME?

Vztahy jsou pro nás důležité – nabízíme bezpečný prostor pro poznávání sebe, druhých i světa, neznámkujeme x dáváme zpětnou vazbu popisným jazykem a vedeme děti k sebehodnocení, chybu vnímáme jako důležitou součást učení a příležitost růst, nesoutěžíme x spolupracujeme, pomáháme si, radíme se, diskutujeme

Víme, že každý je jedinečný – vycházíme z individuálních potřeb žáků, respektujeme osobnost, individuální odlišnost, styl učení a hledáme vyhovující metody a formy práce – metoda čtení genetická, ale i analyticko-syntetická, matematika prof. Hejného, písmo CS, Montessori pomůcky, dáváme prostor rozvoji silných stránek a talentů, sledujeme individuální pokrok každého dítěte ve všech oblastech.

Zajímá nás světnabízíme inspirativní prostředí a situace, ve kterých mohou děti rozvíjet přirozený zájem o svět, zvídavost a touhu po poznání, škola pro nás není uzavřeným prostorem – výuka probíhá často mimo budovu, odborníky zveme do školy, vyhledáváme a snažíme se udržet si inspirativní pedagogy, kteří si zachovávají radost ze zkoumání světa a umí vytvořit prostředí vzájemné inspirace

Důvěra rodičů, veřejnosti je pro nás důležitá/ nedůvěra často pramení z neznalosti prostředí, učitelů… proto zveme rodiče do školy nejen k individuálním konzultacím ve třech, často organizujeme společná setkávání – jarmarky, tvořivé dílny, zahradní slavnosti, společná setkávání s odborníky

Fotografie výuky matematiky metodou prof. Hejného.