Zápis do MŠ proběhne 2. 5. 2018 od 13 do 15 hodin.

Setkání rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 22. 5. 2018

od 15.30 hodin v 1. patře školy.

Rodiče budou seznámeni se vším, co čeká jejich nastávajícího školáka. 

V roce 2005 se stala zanikající škola ve Slapech příležitostí pro M. Ševčíkovou a Z. Sedlákovou pro realizaci první alternativní školy v Jihočeském kraji. Na základech Montessori pedagogiky vyrostla škola rodinného typu s kapacitou 50 žáků ve škole a 40 dětí v mateřské škole.

Spojení školy a školky i spojené ročníky byly jako stvořené pro tento typ školy. Od té doby spolu s dětmi objevujeme, jak na to. Náš názor je, že naše školství nepotřebuje zásadně měnit, co učit, ale jak? Ztotožňujeme se s názorem pana Štefla, zakladatele Scio školy, že škola je dnes pouze jedním z mnoha zdrojů, které dětem informace předávají. Vidíme školu jako inspiraci k celoživotnímu vzdělávání a příležitost naučit se žít ve společnosti. Učit se společnost utvářet a dávat životu smysl, tedy prosazovat určité hodnoty a kvality. Chceme školu, která odpovídá na požadavky dneška. Děti u nás pracují s výpočetní technikou. Na počítačích vyhledávají informace, protože své mobilní telefony vypínají se vstupem do třídy. Škola je pro nás především místem vzájemné inspirace. Dáváme přednost sociální interakci před virtuální realitou.

Poděkování firmě Madona Tábor za sponzorský dar naší ZŠ a MŠ Slapy.
Děti z kostek měly velikou radost.
Za MŠ vedoucí učitelka Romana Háková