JSME STÁTNÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍ S PRVKY PEDAGOGIKY M. MONTESSORI.

Mateřská škola bude také uzavřena v den pololetních prázdnin 31. 1. 2020,

v době jarních prázdnin od 3. 2.  – 7. 2. 2020  a o velikonočních prázdninách dne 9. 4. 2020.

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ (J. A. Komenský)

 

 

 

Aktuálně:

Základní škola hledá kvalifikovaného učitele pro I. st. ZŠ na zkrácený úvazek. Pro informace pište na školní e-mail, viz kontakty.

Hledáme kvalifikovaného učitele ochotného k občasnému zástupu v ZŠ, MŠ i ŠD na dohodu.

Hledáme pouze plně kvalifikovaného učitele do MŠ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

Velice si vážíme Vaší pomoci s doplňováním vybavení školy, školky i zahrady v předchozích letech. Pokud byste měli zájem i nadále přispívat, budeme velmi rádi.

 

 Za peněžní dar Vám bude vystavena smlouva o sponzorském daru viz níže.

                                                                                      Děkujeme.

KE SPONZORSKÝM DARŮM:

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za sponzorském dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (platy, odměny, atd.).

Aby škola mohla vystavit smlouvu o sponzorském daru, kterou můžete využít pro odečet s daní, musí být splněny tyto podmínky:

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby

– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč

– maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč

– maximálně 5% ze základu daně

– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000 Kč, úspora na dani bude 250 Kč.

 

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školy, který má nejlepší přehled, jaké vybavení škola potřebuje.

Všechny účelové dary podléhají schválení zřizovatelem.