Přejeme příjemné prožití prázdninových dnů a těšíme se na shledání v novém školním roce.

 

Informace pro budoucí prvňáčky jsou v odkazu: základní škola -> 1. ročník

V roce 2005 se stala zanikající škola ve Slapech příležitostí pro M. Ševčíkovou a Z. Sedlákovou pro realizaci první alternativní školy v Jihočeském kraji. Na základech Montessori pedagogiky vyrostla škola rodinného typu s kapacitou 50 žáků ve škole a 40 dětí v mateřské škole.

Spojení školy a školky i spojené ročníky byly jako stvořené pro tento typ školy. Od té doby spolu s dětmi objevujeme, jak na to. Náš názor je, že naše školství nepotřebuje zásadně měnit, co učit, ale jak? Ztotožňujeme se s názorem pana Štefla, zakladatele Scio školy, že škola je dnes pouze jedním z mnoha zdrojů, které dětem informace předávají. Vidíme školu jako inspiraci k celoživotnímu vzdělávání a příležitost naučit se žít ve společnosti. Učit se společnost utvářet a dávat životu smysl, tedy prosazovat určité hodnoty a kvality. Chceme školu, která odpovídá na požadavky dneška. Děti u nás pracují s výpočetní technikou. Na počítačích vyhledávají informace, protože své mobilní telefony vypínají se vstupem do třídy. Škola je pro nás především místem vzájemné inspirace. Dáváme přednost sociální interakci před virtuální realitou.