4. a 5. ročník

Třídní učitel: Mgr. Soňa Růžičková

Asistent pedagoga:  Ing. Tereza Míková

Učivo 4. + 5 . ročník:

Opakujeme ve všech předmětech probrané učivo.

V přírodovědě se věnujeme ještě chování za mimořádných událostí a poskytování první pomoci.