2. a 3. ročník

třídní učitelka: Ing. Jana Mužíková

2. ročník

3. ročník

2. ročník

MATEMATIKA: Násobení a dělení 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – individuálně. Všichni žáci by již měli zvládat nás. 2 a 3, 4 a 5 do konce května, zbytek násobilky do konce června. I nadále procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20. Číselná osa do 20 a do 100. Jednotky, desítky. Rozklady čísel na desítky a jednotky. Sčítání a odčítání do 100 typu 25 + 20 a 45 – 20. Porovnávání čísel. Slovní úlohy. Prostředí.

ČESKÝ JAZYK: podrobné informace o probírané látce a jejím zvládnutí najdete v žákovské knížce.

Doporučená četba je zveřejněna na webu – http://montessorislapy.cz/knihovna/

ANGLICKÝ JAZYK: Opakujeme slovíčka z minulosti a přidáváme stále nová. Nácvik pomocí: král slovíček, škrtání na tabuli…

 

3. ročník

MATEMATIKA: Písemné sčítání a odčítání do 1000. Zaokrouhlování na desítky čísel do 1000, násobení typu 6 . 12, 60 . 3, přednost početních operací. Do konce šk.  roku budeme již jen opakovat a procvičovat. Žádná nová látka již nebude probírána.

ČESKÝ JAZYK: podrobné informace o probírané látce a jejím zvládnutí najdete v žákovské knížce.

Doporučená četba je zveřejněna na webu: http://montessorislapy.cz/knihovna/

ANGLICKÝ JAZYK: Opakujeme slovíčka z minulosti a přidáváme stále nová. Nácvik pomocí: král slovíček, škrtání na tabuli, obrázkový diktát, slovní diktát (aj – čj), reagování na pokyny – spoj, dotkni, ukaž, napiš, namaluj, přines, vrať, dej. Hraní scének podle anglických videí.