1. ročník

třídní učitelka: Mgr. Marcela Ševčíková

pedagogický asistent: Anna Hýnová, Dis.

Říjen:
Už začneme číst jednoduché věty. Naučíme se krátkou básničku od Františka Hrubína. Čteme a píšeme jména kamarádů. Procvičujeme obě ruce, zkoušíme obrázky jedním tahem. V matematice trénujeme porovnávání větší a menší. Dopočítáváme – mám tři jablka a chci jich mít pět. Kolik jich ještě potřebuji? Stavíme z kostek a zakreslujeme plán stavby. V prvouce si budeme povídat o stromech a přírodě.