Školní družina

RANNÍ DRUŽINA – od 6.35 do 7.40 hod.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA  – do 16.15 hod.

Úplata za školní družinu, včetně kroužků ŠD,  ve školním roce 2018/19 je stanovena na 150 Kč.