Přijímací řízení

INFORMACE O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2019/2020:

Zápis ZŠ

INFORMACE O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2019/2020:

Zápis MŠ