Mateřská škola

Naše mateřská škola je školkou rodinného typu, tvořena dvěma třídami. Montessori systém, kterým školka pracuje, navazuje na školu. V naší péči a stejných pravidlech v připraveném prostředí tak dítě stráví 8 – 9 let docházky. Považujeme za skvělé spojení školy mateřské a základní. V bezpečném prostředí se dítě otevírá informacím a individuálním přístupem je povzbuzováno k objevování vlastní aktivitou.

 • obě třídy jsou věkově smíšené
 • pracujeme podle pedagogiky Marie Montessori
 • jeden den v týdnu tráví děti v přírodě – lesní den
 • nabízíme kroužky angličtiny, keramiky a náboženství
 • každoročně absolvujeme 10 lekcí plavání
 • elipsa ve třídě sloužící k nácviku koncentrace pozornosti, představuje také bezpečné místo pro vyjádření dítěte a respektování druhých
 • pořádáme také oslavu narozenin, kdy si dítě uvědomuje také sebe jako důležitou součást kolektivu
 • časté setkávání při společných akcích umožňují sdílení hodnot a názorů na výchovu a vzdělávání a věříme, že komunikace přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění, které je také důležitým prvkem pro vývoji dítěte
 • zaměřujeme na sebeobsluhu, vyjádření svých potřeb, respektování prostoru druhého
 • dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj, procvičuje na aktivitách k tomu určených, které se v jeho dosahu nacházejí všude ve školce, dítě volí pomůcku podle výzvy, kterou v sobě cítí
 • učitel je průvodcem a pomocníkem
 • dítě se učí nacházet své místo ve skupině
Denní řád MŠ
6.35– 8.15 příchod dětí do MŠ
8.15–9.00 elipsa, montessori aktivity, dopolední svačina
9.00–10.50 vycházka nebo pobyt na školní zahradě
11.00–11.50 oběd
12.00–13.00 odpočinek, relaxace na lehátkách (Od 11.50 je nutné, aby si rodiče vyzvedli děti, které nespí a chodí po obědě domů nejpozději však do 12.00.)
13.00–13.40 montessori aktivity, činnost dle zájmu dětí
14.00–14.30 odpolední svačina
14.30–16.15 hry dle volby dětí, volná činnost, dílna (věkově smíšený kolektiv dětí)
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Viz přijímací řízení http://montessorislapy.cz/prijimaci-rizeni/   a řád mateřské školy http://montessorislapy.cz/dokumenty/

Úplata za MŠ  pro školní rok 2018/19 zůstává 210 Kč.