Kroužky

 

 

 

V rámci školy probíhají také hudební kroužky, které nespadají pod ŠD.

Kroužky budou probíhat od druhého školního týdne.

Děti, které nechodí ve středu na Lesní den, musí školu opustit v 12,50 hod.

Seznam kroužků není konečný. Během září se mohou objevit změny. Budete o tom informováni.