Kontakty

Ředitelna: pevná linka (+420) 381 278 674, mobilní tel. 771 150 817

Mateřská škola: 771150 964

Družina: 771 146 093, 604 515 090 (T. Prštický), nebo ředitelna 771 150 817

Výchovný poradce (S. Růžičková): pevná linka 381 278 674, mob. tel.: 771 150 817

E-mail: info@montessorislapy.cz

Web: http://www.montessorislapy.cz

Úřední hodiny

Kancelář

  • čtvrtek 11.40 - 15.00

Ředitelka
a výchovný poradce

  • čtvrtek 12.00 – 14.00

    Dále po telefonické domluvě.

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34,  391 76

Česká republika

tel. ZŠ:

pevná linka: 381 278 674

mob. tel.:771 150 817

tel. MŠ: 771 150 964

e-mail: zsmsslapy@gmail.com

ID datové schránky: qxjmsfq

IČO: 75001250

Č.ú: 181774821/0300

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

Zřizovatel: Obec Slapy

Adresa: Slapy 33, 391 76 Slapy

Telefon: +420 381 278 677

E-mail: slapy-tabor@volny.cz

IČO: 00667161

Číslo účtu: 18929301/0100

ID datové schránky: 7krb66j

Školská rada:

Zástupci rodičů: Ing. L. Bočánek lbocanek@gmail.com

Ing. J. Kotorová jk@allczech.cz

Za zřizovatele: O. Vostoupalová, Ing. J. Vacek – předseda školské rady

Za pedagogy: Bc. T. Prštický, R. Háková

Mgr. Soňa Růžičková
ŘEDITELKA ŠKOLY, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, UČITELKA ZŠ
Mgr. Marcela Ševčíková
UČITELKA ZŠ, ŠKOLNÍ PREVENTISTA
Mgr. Lenka Pecková Šonková
UČITELKA ZŠ, VÝCHOVNÝ PORADCE
Romana Háková
UČITELKA A VEDOUCÍ MŠ
Bc. Tomáš Prštický
UČITEL ZŠ, VYCHOVATEL ŠD
Markéta Multušová, DiS.
UČITELKA MŠ, VYCHOVATELKA ŠD
Iva Menzelová
UČITELKA MŠ
Anna Hýnová, Dis.
VYCHOVATELKA VE ŠD, UČITELKA MŠ, UČITELKA ZŠ, PEDAGOGICKÝ ASSITENT
Tereza Míková
ASISTENT PEDAGOGA ZŠ, HOSPODÁŘKA
Jana Šonková
ŠKOLNÍ ASISTENT MŠ, UČITEL ZŠ
Mgr. Richard Dračka
UČITEL NÁBOŽENSTVÍ