Kontakty

Ředitelna: (+420) 381 278 674

Mateřská škola: (+420) 380 421 370

Družina: 604 515 090 (T. Prštický)

Výchovný poradce: (+420) 775 234 723 (Sedláková)

E-mail: info@montessorislapy.cz

Web: http://www.montessorislapy.cz

Úřední hodiny

Kancelář

  • úterý 14.00 -16.00

Ředitelka
a výchovný poradce

  • Úterý 14.00 – 15.00

Adresa školy

Základní škola a Mateřské škola Slapy

Slapy 34,  391 76

Česká republika

ID datové schránky: qxjmsfq

IČO: 75001250

Č.ú: 181774821/0300

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

Zřizovatel: Obec Slapy

Adresa: Slapy 33, 391 76 Slapy

Telefon: 381 278 674, 724 195 678, 380 421 370 (MŠ)

E-mail: slapy-tabor@volny.cz

IČO: 00667161

Číslo účtu: 18929301/0100

ID datové schránky: 7krb66j

Školská rada:

Zástupci rodičů: Ing. L. Bočánek lbocanek@gmail.com

Ing. J. Kotorová jk@allczech.cz

Za zřizovatele: O. Vostoupalová, Ing. J. Vacek – předseda školské rady

Za pedagogy: Bc. T. Prštický, R. Háková

Mgr. Zdeňka Sedláková
ŘEDITELKA ŠKOLY, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, UČITELKA ZŠ
Mgr. Marcela Ševčíková
UČITELKA ZŠ
Mgr. Soňa Růžičková
SPECIÁLNÍ PEDAGOG, UČITELKA ZŠ
Ing. Jana Mužíková
UČITELKA ZŠ
Romana Háková
UČITELKA A VEDOUCÍ MŠ
Bc. Tomáš Prštický
UČITEL ZŠ, VYCHOVATEL ŠD
Markéta Multušová, DiS.
UČITELKA MŠ, VYCHOVATELKA ŠD
Anna Hýnová, Dis.
UČITELKA ZŠ, PEDAG. ASISTENT MŠ
Bc. Kryštof Janda
PEDAGOG MŠ - LESNÍ DEN
Tereza Míková
ASISTENT PEDAGOGA ZŠ
Mgr. Richard Dračka
UČITEL NÁBOŽENSTVÍ
Anna Jůzová
PEDAG. ASISTENT MŠ, VYCHOVATELKA ŠD
Vladimír Fojt
PEDAGOGICKÝ ASISTENT ZŠ
Jaroslava Dvořáková
VYCHOVATELKA ŠD, ŠKOLNICE, PRACOVNICE VÝDEJNY
Ing. Alena Křížovská
ÚČETNÍ
Pavel Ďurica
PROVOZNÍ PRACOVNÍK
Alena Křížovská
PROVOZNÍ PRACOVNICE
Martina Kramarovičová
HOSPODÁŘKA
Tomáš Kaspřík
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ