Kontakty

Ředitelna: (+420) 381 278 674

Mateřská škola: (+420) 380 421 370

Družina: 604 515 090 (T. Prštický)

Výchovný poradce: 381 278 674 (S. Růžičková)

E-mail: info@montessorislapy.cz

Web: http://www.montessorislapy.cz

Úřední hodiny

Kancelář

  • čtvrtek 11.40 - 15.00

Ředitelka
a výchovný poradce

  • čtvrtek 12.00 – 14.00

    Dále po telefonické domluvě.

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34,  391 76

Česká republika

tel: ZŠ: 381 278 674

MŠ:

e-mail: zsmsslapy@gmail.com

ID datové schránky: qxjmsfq

IČO: 75001250

Č.ú: 181774821/0300

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

Zřizovatel: Obec Slapy

Adresa: Slapy 33, 391 76 Slapy

Telefon: +420 381 278 677

E-mail: slapy-tabor@volny.cz

IČO: 00667161

Číslo účtu: 18929301/0100

ID datové schránky: 7krb66j

Školská rada:

Zástupci rodičů: Ing. L. Bočánek lbocanek@gmail.com

Ing. J. Kotorová jk@allczech.cz

Za zřizovatele: O. Vostoupalová, Ing. J. Vacek – předseda školské rady

Za pedagogy: Bc. T. Prštický, R. Háková

Mgr. Soňa Růžičková
ŘEDITELKA ŠKOLY, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, VÝCHOVNÝ PORADCE, UČITELKA ZŠ
Mgr. Marcela Ševčíková
UČITELKA ZŠ, ŠKOLNÍ PREVENTISTA
Mgr. Lenka Pecková Šonková
UČITELKA ZŠ
Romana Háková
UČITELKA A VEDOUCÍ MŠ
Bc. Tomáš Prštický
UČITEL ZŠ, VEDOUCÍ VYCHOVATEL ŠD
Markéta Multušová, DiS.
UČITELKA MŠ, VYCHOVATELKA ŠD
Iva Menzelová
UČITELKA MŠ
Anna Hýnová, Dis.
UČITELKA ZŠ, PEDAG. ASISTENT MŠ
Tereza Míková
ASISTENT PEDAGOGA ZŠ
Vladimír Fojt
PEDAGOGICKÝ ASISTENT ZŠ
Mgr. Richard Dračka
UČITEL NÁBOŽENSTVÍ
Jaroslava Dvořáková
VYCHOVATELKA ŠD, ŠKOLNICE, PRACOVNICE VÝDEJNY
Ing. Alena Křížovská
ÚČETNÍ
Pavel Ďurica
PROVOZNÍ PRACOVNÍK
Alena Křížovská
PROVOZNÍ PRACOVNICE
Ing. Tereza Míková
HOSPODÁŘKA
Tomáš Kaspřík
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ