Knihovna

Knihovna ZŠ a MŠ Slapy – plán práce pro školní rok         2017/2018

V naší škole máme knihovny dvě. Školní knihovna, kterou najdete v 1. třídě v 1. patře, je určena žákům. Učitelská knihovna, která se nachází v ředitelně, je pro pedagogy a rodiče.

Obě knihovny jsou průběžně doplňovány novými tituly. Je vedena evidence nových titulů a zápisy o výpůjčkách titulů stávajících. Žákovská knihovna má zhruba 900 titulů, učitelská asi 250. Knihovna pro žáky nemá pravidelné výpůjční hodiny, k dispozici je vlastně neustále. Žáci jsou poučeni o tom, jak si vybranou knihu zapsat do výpůjčního sešitu. Knihy děti vracejí na stůl p. uč. Ševčíkové v 1. třídě.

S knihami se děti seznamují při vyučování v literatuře, českém jazyce, přírodovědě, vlastivědě. Ve školní knihovně máme několik titulů o více kusech, aby mohly děti číst společně při hodinách čtení. Knihovna se nachází v prostoru školní třídy, proto je k dispozici jak při hodinách, tak o přestávkách i během školní družiny. Děti k ní mají volný přístup. Jsou seznámeny se správným chováním ke knihám, poučeny o tom, jak knihy z regálu vyndat a zase uklidit na místo zpět.

Na letošní rok máme naplánované dvě návštěvy spisovatelek. V únoru nás navštíví paní Michaela Fišarová a v dubnu proběhne čtenářská dílna s Petrou Braunovou.

V průběhu roku budeme do knihovny dokupovat zajímavé tituly pro děti i rodiče. U rodičů jsou zvláště žádané publikace s Montessori tematikou a tituly, které se zabývají výchovou. Knihy si půjčují rodiče z MŠ i ZŠ.

Mnoho knih také dostáváme darem.

Pravidelně vyplňujeme statistiky týkající se naší školní knihovny.

Pravidla půjčování knih z žákovské knihovny.

Pravidla půjčování knih z učitelské knihovny.

Doporučená školní četba

DĚTI SI MOHOU VYBRAT LIBOVOLNOU KNIHU Z UVEDENÝCH.

 

MĚLY BY PŘEČÍST ALESPOŇ 2 – 3 KNIHY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, SAMOZŘEJMĚ S OHLEDEM NA VYSPĚLOST ČTENÁŘŮ – ŽÁCI 4. TŘÍDY BY UŽ MOHLI ZVLÁDNOUT KNIHY ČTYŘI, ŽÁCI 5. TŘÍDY KNIH PĚT.

1. TŘÍDA

PETR A PETRA, JÁ CHCI TAKÉ DO ŠKOLY – A. LINDGRENOVÁ

KVAK A ŽBLUŇK – ARNOLD LOBEL

FERDŮV SLABIKÁŘ – O. SEKORA

APRÍLOVÁ ŠKOLA – JIŘÍ ŽÁČEK

DAISY MRÁZKOVÁ – COKOLIV

PETRA BRAUNOVÁ – PRVNÍ ČTENÍ – COKOLIV

2. TŘÍDA

MEDVÍDEK PÚ – A. A. MILNE

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE – VÁCLAV ČTVRTEK

POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY – VÁCLAV ČTVRTEK

MAXIPES FÍK – RUDOLF ČECHURA

KNÍŽKA FERDY MRAVENCE – O. SEKORA

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – JOSEF ČAPEK

NEZBEDNÉ POHÁDKY – JOSEF LADA

3. TŘÍDA

DĚTI Z BULLERBYNU, PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA, DRÁČEK S ČERVENÝMA OČIMA – ASTRID LINDGRENOVÁ

KUBULA A KUBA KUBIKULA – VLADISLAV VANČURA

MACH A ŠEBESTOVÁ – MILOŠ MACOUREK

Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA – JOSEF KOLÁŘ

BUBÁCI A HASTRMANI – JOSEF LADA

POHÁDKY – H. CH. ANDERSEN

DÁŠEŇKA – KAREL ČAPEK

MIKULÁŠOVY PATÁLIE – GOSCINY

FINFÁRUM – JAN WERICH

DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY – J. ZEMAN

TRAMVAJ PLNÁ STRAŠIDEL – PETRA BRAUNOVÁ

4. TŘÍDA

OBRÁZKY Z ČESKÝCH DĚJIN A POVĚSTÍ

POŠTA V ZOO, UPRCHLÍK NA PTAČÍM STROMĚ – ONDŘEJ SEKORA

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY – JEFF KINNEY

BOŘÍKOVY LAPÁLIE, PEKELNÁ TŘÍDA – VOJTĚCH STEKLAČ

KNIHY OD JAROSLAVA FOGLARA

SÍSA KYSELÁ – MARTINA DRIJVEROVÁ

RONJA DCERA LOUPEŽNÍKA – A. LIDGRENOVÁ

EDUDAND A FRANCIMOR – KAREL POLÁČEK

KNIHA DŽUNGLÍ – R. KIPLING

LOVCI MAMUTŮ, BRONZOVÝ POKLAD, HRDINA NIK, MINEHAVA, VOLÁNÍ RODU – EDUARD ŠTORCH

BERTÍK A ČMUCHADLO – PETRA SOUKUPOVÁ

O RACKOVI A KOČCE, KTERÁ HO NAUČILA LÉTAT – LUIS SEPÚLVEDA

5. TŘÍDA

RYCHLÉ ŠÍPY – JAROSLAV FOGLAR

KLAPZUBOVA JEDENÁCKA – E. BASS

BYLO NÁS PĚT – KAREL POLÁČEK

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – ALOIS JIRÁSEK

DVA ROKY PRÁZDNIN, PATNÁCTILETÝ KAPITÁN  – JULES VERNE

LOVCI MAMUTŮ, BRONZOVÝ POKLAD, HRDINA NIK, MINEHAVA, VOLÁNÍ RODU – EDUARD ŠTORCH

DEVATERO POHÁDEK – KAREL ČAPEK

BROUČCI – J. KARAFIÁT

BRATŘI LVÍ SRDCE – A. LINDGRENOVÁ

KYTICE – K. J. ERBEN

JIŘÍ ŽÁČEK, JIŘÍ HAVEL – VEŠKERÉ SBÍRKY BÁSNIČEK PRO DĚTI

HARRY POTTER – J. K. ROWLINGOVÁ

KDO ZABIL SNÍŽKA – PETRA SOUKUPOVÁ

TOBIÁŠ LOLNESS – TIMOTHÉE DE FOMBELLE

DOKTOR PROKTOR – JO NESBO